Przygotowanie materiałów do produkcji

Top banner

Pliki standardowo dostarczane są przez przesłanie ich na nasz serwer FTP. Dla każdego Klienta tworzymy odrębne konto, z indywidualnym loginem i hasłem. Niezbędnych informacji udzieli opiekujący się Państwa zleceniami account manager.

DRUK OFFSETOWY

Specyfikacja pracy

 • format pracy netto
 • ilość stron
 • rodzaj papieru i jego gramatura
 • ilość kolorów (kolory dodatkowe spoza palety CMYK określane są według wzornika Pantone)
 • rodzaj uszlachetnienia (folia, lakier dyspersyjny lub UV)
 • sposób oprawy
 • nakład


Format plików produkcyjnych

 • PDF produkcyjny kompozytowy, separowany odpowiednim profilem dla podłoży powlekanych (Coated Fogra39) lub niepowlekanych (Uncoated Fogra29)
 • profil użyty do separacji nie powinien być załączony do pliku


Parametry naświetlenia CTP

 • standardowo wszystkie prace do druku offsetowego odwzorowywane są rastrem o liniaturze 175 lpi


Lakier UV selektywnie oraz wykrojniki

 • maski do lakieru UV oraz obrysy wykrojników mogą być zawarte w pliku produkcyjnym, pod warunkiem zdefiniowania ich jako dodatkowy kolor (poza CMYK), czytelnego nazwania (np. "UV", "wykrojnik") oraz zadania opcji overprint dla wypełnienia i obrysu


Przygotowanie cyfrowych plików do druku

 • Każda praca powinna posiadać spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron,
 • Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie może być niższa niż 270 dpi. Załączenie zdjęć i grafik o rozdzielczości niższej niż podana może spowodować obniżenie jakości reprodukcji.
 • Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Jeżeli przewidywane jest użycie kolorów spoza CMYK, muszą być one wyspecyfikowane wg wzornika Pantone
 • Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi 6 pt
 • Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi 8 pt
 • Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,2 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pt.
 • Zalecana wartość zalewek to 0,05 mm (0,144 pt)
 • Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia
 • Uzupełnieniem powinien być certyfikowany proof cyfrowy wykonany z przesłanych plików, z odpowiednią akceptacją Klienta
 • W przypadku złoceń, tłoczeń, wykrawania oraz lakierowania UV do materiałów należy dołożyć stosowne obrysy, projekty form, również w postaci PDF
 • Za termin dostarczenia materiałów cyfrowych uważa się czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy materiałów.


DRUK CYFROWY

Specyfikacja pracy

 • format pracy netto
 • rodzaj podłoża oraz grubość w mm
 • nakład


Format plików produkcyjnych

 • format .jpg  RGB o minimalnej kompresji (jakość maksymalna) lub .TIFF RGB z załączonym profilem barwnym w jakim został przygotowany - najlepiej Adobe RGB 1998;
 • pliki PDF w wersji nie wyższej niż 1.3
 • pliki powinny mieć nazwę nie zawierającą polskich znaków diakrytycznych.
 • dla małych formatów (do 100 x 100 cm) rozdzielczość 150-200 dpi, ze spadami 3 mm z każdej strony;
 • dla większych formatów (billboardy, bannery wielkoformatowe) rozdzielczość 72-150 dpi, ze spadami 10 mm z każdej strony;
 • Plik nie powinien zawierać żadnych znaczników cięcia czy paserów, tylko spady będące kontynuacją grafiki.
 • w nazwie pliku na końcu po podkreślniku powinien być umieszczony docelowy rozmiar po obcięciu w milimetrach np. _500x700. Dzięki temu możemy sprawdzić poprawność pliku.


Prace wycinane przy pomocy plottera frezującego

 • do pliku przeznaczonego do wydruku należy dołączyć plik PDF z obrysem wycinania, w rzeczywistych wymiarach, zgodnych z plikiem do wydruku

Nasi klienci

Nasi klienci